Mikroregion Dačicko
Dačicko Mikroregion

Realizované projekty

Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko

logo Jihočeský krajPředmětem projektu je zpracování projektového záměru na studii pro zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko. Hlavním cílem je hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny, tak aby byla odolnější proti povodním i proti suchu.

V rámci projektu dojde k zpracování projektového záměru, na jehož základě pak bude možné následně zpracovat vlastní studii, nezbytné projektové dokumentace, majetkoprávní vypořádání a poté realizovat vlastní opatření při využití současných i budoucích dotačních programů.

Tento projekt je plně hrazen z dotačního programu Jihočeského kraje. Dotace byla schválena ve výši 1 000 000 Kč. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.


 

logo Interreg

Regionem Renesance proti proudulogo RR času

ATCZ 185

 

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu, a to díky vytvoření "interaktivní" cyklotrasy s názvem "Regionem Renesance proti proudu času".

V rámci projektu budou zdokumentovány důležité památky v území. Zrealizována budou informativní opatření, za účelem zvýšení povědomí o historii území a nově vybudovaných, opravených resp. zpřístupněných památkách. 

 

Termín realizace:

•1.6. 2019 – 30. 11. 2022
 
 
logo EU

Projektoví partneři:

•Mikroregion Třešťsko
•Mikroregion Telčsko
•Mikroregion Dačicko
•Jemnický mikroregion
•SSČ AV ČR v.v.i.
•Zukunftsraum Thayaland
•Kleinregion ASTEG
 
 

 

Spolufinancován logo Interregz prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje

 

 

 

 


Jihočeský kraj opět podpořil mikroregion

logo Jihočeský krajV únoru 2019 podal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dačicko žádost o grant v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů na realizaci projektu s názvem ,,Podpora Mikroregionu Dačicko". Cílem žádosti bylo částečné vybavení kanceláře mikroregionu a finanční podpora na provoz kanceláře mikroregionu tak, aby mohl i nadále poskytovat služby veřejnosti i zástupcům členských obcí mikroregionu na odpovídající úrovni. Žádost o grant byla schválena, a proto mohla v roce 2019 proběhnout zdárně realizace projektu. Výše poskytnutého grantu Jihočeského kraje činí 38 000 Kč, celkové náklady jsou 55 000 Kč. Na území mikroregionu opraveny další sakrální památky

 

opravený křížek v BorkuV prosinci loňského roku podal DSO Mikroregion Dačicko v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje žádost o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů na projekt s názvem „Oprava sakrálních památek II“. Jelikož byla tato žádost úspěšná, mohl být projekt zrealizován a mohlo dojít k opravě několika památek, které byly již zasaženy časem.

V rámci projektu bylo opraveno celkem 29 sakrálních památek na území mikroregionu: 20 křížků, 1 socha, 3 pomníky, 4 kapličky a 1 boží muka. Projektu se zúčastnilo celkem 17 obcí mikroregionu – Jilem, Třebětice, Dobrohošť, Dačice, Staré Hobzí, Český Rudolec, Budíškovice, Cizkrajov, Hříšice, Peč, Červený Hrádek, Horní Meziříčko, Volfířov, Slavonice, Písečné, Studená a Horní Slatina.

Projekt byl zrealizován za finanční podpory Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova, kdy 49 % celkových nákladů na projekt bylo financováno z dotace, zbylých 51 % dofinancovaly obce ze svých rozpočtů.

Mikroregion Dačicko plánuje pro rok 2015 zrealizování další etapy opravy drobných sakrálních památek. Tentokrát bychom chtěli projekt rozšířit o opravu funerální architektury. Věříme tedy, že žádost o dotaci v rámci dotací POV 2015 bude úspěšná a my tak budeme moci opravit co největší množství památek na území mikroregionu.


Společný projekt Mikroregionu Dačicko v roce 2013

V prosinci loňského roku podal DSO Mikroregion Dačicko v rámci Programu obnovy venkova Jihočeskéhopravený kříž v Báňovicícho kraje žádost o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů na projekt s názvem „Oprava sakrálních památek“. Jelikož byla tato žádost úspěšná, mohl být projekt zrealizován.

V rámci tohoto projektu bylo opraveno celkem 25 sakrálních památek. Z toho 14 křížů, 7 kapliček, 1 zvonička, 2 boží muka a 1 socha. Projektu se zúčastnilo celkem 15 obcí - Budeč, Jilem, Dačice, Český Rudolec, Staré Hobzí, Volfířov, Horní Meziříčko, Cizkrajov, Dobrohošť, Písečné, Slavonice, Báňovice, Třebětice, Studená a Peč.

Projekt byl zrealizován za finanční podpory Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova, kdy 46 % celkových nákladů projektu bylo financováno z dotace, zbylých 54 % financovaly obce ze svých rozpočtů.

Mikroregion Dačicko plánuje v roce 2014 zrealizovat druhou etapu opravy drobných sakrálních památek. Věříme tedy, že žádost o dotaci v rámci POV 2014 podávaná v prosinci tohoto roku bude alespoň tak úspěšná jako ta předešlá, abychom mohli opravit co největší množství památek.


Nové webové stránky mikroregionulogo kraje

DSO Mikroregion Dačicko spustil k 11. 12. 2013 nové webové stránky. Snahou bylo především to, aby nové stránky byly pestré a plné fotografií.

Webové stránky byly zpracovány za financní podpory Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova, za což velice děkujeme.

Věříme, že se Vám nové zpracování stránek bude líbit a naleznete v nich spoustu potřebných a zajímavých informací.


Nový propagační materiál o DSO Mikroregion Dačickobrožura

Koncem července vydal DSO Mikroregion Dačicko nový propagační materiál. Jedná se o několikastránkovou brožuru v barevném provedení.

V brožuře najdete základní informace o našem mikroregionu a především spoustu pěkných fotografií z našeho kraje. V současné době je brožura k dispozici široké veřejnosti a turistům v Infocentru Dačice. Postupně ji budeme distribuovat i do okolních turistických zařízení. Dále bude tohoto nového materiálu využito např. při propagaci na veletrzích.

Nová brožura vznikla za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova, za což velice děkujeme.


Společný projekt mikroregionu v roce 2012stan

Na podzim loňského roku podal Mikroregion Dačicko v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje žádost o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů na pořízení party stanů pro členské obce mikroregionu. Jelikož byla žádost úspěšná, mohl být projekt zrealizován v plném rozsahu.

V rámci této dotace bylo celkem pořízeno 18 kusů party stanů. Z toho 14 kusů o rozměru 6 x 12 m, 3 kusy o rozměru 8 x 4 m a jeden kus o rozměru 20 x 10 m. Menší stany budou sloužit obcím: Peč, Písečné, Horní Slatina, Kostelní Vydří, Dobrohošť, Horní Meziříčko, Hříšice, Volfířov, Staré Hobzí, Třebětice, Slavonice, Budeč, Báňovice, Jilem, Studená, Červený Hrádek a Cizkrajov. Stan o rozměru 20 x 10 m bude sloužit všem 23 obcím mikroregionu při pořádání různých kulturních akcí.

Na základě posouzení cenových nabídek byly za dodavatele těchto stanů zvoleny firmy: Barták Martin - Eurostany, Těšany a FORUM STANY s. r. o., Brno.

Projekt byl zrealizován za finanční podpory Jihočeského kraje, kdy 62 % celkových nákladů projektu financoval Jihočeský kraj v rámci Programu obnovy venkova 2012, zbylých 38 % financovaly obce ze svých rozpočtů.


Nové radarové ukazatele rychlosti v obcích Mikroregionu Dačickoradar

Jako v předešlých letech podal Mikroregion Dačicko v roce 2010 v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje žádost o poskytnutí účelové dotace, dotační titul 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů. Tentokrát mikroregion žádal o dotaci na pořízení radarových ukazatelů rychlosti do členských obcí mikroregionu.

Celkem bylo pořízeno z této dotace 17 ukazatelů rychlosti do 14 členských obcí mikroregionu. Ukazatele rychlosti byly instalovány v těchto obcích: Budeč, Budíškovice, Cizkrajov (místní část Dolní Bolíkov), Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice (místní část Borek, Velký Pěčín a Lipolec), Dobrohošť, Horní Němčice, Hříšice, Jilem, Písečné (místní část Písečné a Slavětín), Slavonice, Studená a Třebětice.

Ukazatele rychlosti byly pořízeny a následně instalovány firmou DOSIP Servis, s. r. o., Krahulov.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, kdy 65 % celkových nákladů projektu financoval Jihočeský kraj v rámci Programu obnovy venkova 2011, zbylých 35 % si financovaly zainteresované obce ze svých rozpočtů.


Obce Mikroregionu Dačicko opět vybaveny mobiliářemúřední deska

Tak jako v předešlých letech požádal Mikroregion Dačicko v roce 2009 v rámci Programu obnovy venkova Jihočeský kraj o vybavení mobiliářem v 6 obcích. S cílem zlepšit vzhled obcí bylo pořízeno celkem 32 laviček, 8 odpadkových košů, 6 kolostavů a 21 vývěsek (úředních desek). O tento mobiliář se podělily a rozmístily jej na veřejných prostranstvích obce Horní Slatina, Peč, Třebětice, Studená, dále Dačice a Slavonice.

Lavičky, odpadkové koše a kolostavy vyrobila firma KARIM, spol. s r. o. z Hulína, 6 dřevěných úředních desek zhotovilo grafické studio Moana s. r. o. z Českých Budějovic, 15 informačních vitrín vyrobila firma GIFTER s. r. o. z Babic.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, kdy 70 % celkových nákladů financoval Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova, zbylých 30 % si financovaly zainteresované obce ze svých rozpočtů.


Mikroregion Dačicko vybaven mobiliářemlavička

Členské obce mikroregionu Dačicko zrealizovaly v roce 2008 v rámci Programu obnovy venkova další společný projekt. S cílem zlepšit vzhled obcí a přispět k příjemnějšímu životu obyvatel v místě svého bydliště, požádal DSO Mikroregion Dačicko Jihočeský kraj o vybavení mobiliářem v 10 obcích. V rámci projektu bylo vyrobeno 55 laviček, 2 odpadkové koše, 2 kolostavy a 6 úředních desek. O tento mobiliář se podělily kromě Dačic ještě obce Báňovice, Budeč, Český Rudolec, Dobrohošť, Heřmaneč, Jilem, Peč, Slavonice a Studená.

Většinu mobiliáře vyrobila firma Karim, spol. s. r. o. z Hulína, 5 úředních desek zhotovilo grafické studio Moana, s. r. o. z Českých Budějovic. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem, kdy 70 % celkových nákladů financoval Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova a zbylých 30 % si financovaly zainteresované obce ze svých rozpočtů.

Jednotlivé prvky mobiliáře budou ve většině případů umístěny na veřejných prostranstvích, která jsou nejvíce využívána obyvateli a návštěvníky obce. 25 laviček, které v rámci projektu pořídilo Město Dačice, bude sloužit obyvatelům a návštěvníkům v 11 místních částech.


Mikroregion Dačice o krok dál k jednotné propagaci

Členské obce mikroregionu Dačicko zrealizovaly v roce 2007 po společné strategii a webových stránkách další společný projekt. V rámci projektu bylo vyrobeno 23 informačních tabulí. Ty jsou rozmístěny ve všech místních částech Dačic (celkem 11) a dalších obcích mikroregionu Dačicko, které se do projektu zapojily. Jedna tabule se dále nachází v obcích Báňovice, Budeč, Dobrohošť, Jilem, Kostelní Vydří, Slavonice a Třebětice a 5 tabulí za svou obec pořídil Cikrajov (Cizkrajov, Holešice, Dolní Bolíkov, Mutná, Montserrat).

Projekt byl realizován reklamním a grafickým studiem Moana, s. r. o. z Českých Budějovic za finanční podpory Jihočeského kraje, kdy 70 % celkových nákladů financoval Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova a zbylých 30 % si financovaly zainteresované obce ze svých rozpočtů.

Cílem projektu bylo informovat především turisty, kteří tráví v regionu aktivní dovolenou, prostřednictvím dřevěných informačních tabulí o místě, kde se právě nacházejí, nabídnout jim základní informace o historii obce a jejích památkách. Tabule jsou významným prvkem v obcích nejen po stránce informační, ale jako mobiliář zapadají svým designem a typem materiálu do venkovského rázu obcí a snad potěší i oko místních obyvatel. Obsah informačních tabulí závisel na rozhodnutí samotných starostů. Některé tabule tedy kromě mapy a základních informací dále obsahují i fotografie nebo znak obce.

Tímto způsobem byl naplněn cíl zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Dačicko, které si mikroregion stanovil v rámci priority Podnikání a cestovní ruch ve své strategii rozvoje. Naplněny byly především aktivity týkající se podpory stávající informační sítě pro návštěvníky mikroregionu, zavedení jednotného navigačního značení k památkám, atraktivitám na území mikroregionu v souladu s Jihočeským krajem a zavedení systému jednotné propagace.


Mapa

Mapka

Aktuální počasí

dnes, středa 8. 7. 2020
slabý déšť 22 °C 13 °C
čtvrtek 9. 7. slabý déšť 21/15 °C
pátek 10. 7. slabý déšť 25/16 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Adresa

DSO Mikroregion Dačicko
Krajířova 27
380 13 Dačice

IČO: 71223649
číslo účtu: 2100006070/7940
ID datové schránky: jmniwat