Mikroregion Dačicko
Dačicko Mikroregion

Zakladatelská smlouva svazku

Zápis o ustavující členské schůzi dobrovolného svazku obcí mikroregion Dačicko konané dne 1. 7. 2004 v Dačicích

Účastníci této ustavující členské schůze uvedení v Seznamu zakládajících členů
dobrovolného svazku obcí, který je nedílnou součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 1, se
dohodli na založení dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko" (dále jen Svazek) se
sídlem v Dačicích, Městský úřad, Krajířova 27/1, PSČ 380 13, vytvořeného podle ustanovení
§ 49 - 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů), s uplatněním
ustanovení občanského zákoníku o zájmovém sdružení právnických osob (§ 20i a § 20j
Občanského zákoníku), pokud zákon o obcích nestanoví jinak.

II.

Předmětem činnosti Svazku bude:

  1. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, sportu, rekreace a využití volného času, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, podpory podnikání;
  2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění;
  3. zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
  4. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území;
  5. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související s přestavbou vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obyt­ných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.

III.

Ustavující členská schůze schvaluje všemi hlasy stanovy Svazku, které jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu, jako Příloha č. 2.

IV.

Ustavující členská schůze schvaluje všemi hlasy orgány Svazku, a to:

  1. Valná hromada
  2. Předseda
  3. Místopředseda
  4. Rada
  5. Revizní komise                                                                                               Působnost a pravomoc orgánů Svazku určují stanovy.

                                                                 V.

Ustavující členská schůze zmocňuje předsedu Svazku Rudolfa Hájka k podání návrhu na
registraci Svazku u Krajského úřadu České Budějovice.

VI.

Ustavující členská schůze souhlasí se zněním tohoto zápisu a k jeho podpisu zmocňuje členy rady Svazku.

VII.

Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou tyto přílohy:

č. 1 Seznam zakládajících členů Svazku

č. 2 Stanovy

Zakladatelská smlouva

Níže uvedení zakladatelé zakládají dobrovolný svazek obcí založeným dle § 49 - 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů), s uplatněním ustanovení občanského zákoníku o zájmovém sdružení právnicích osob (§ 20i a § 20j Občanskéh zákoníku), pokud zákon o obcích nestanoví jinak s názvem:

Mikroregion Dačicko

Sídlo svazku:                Dačice

Adresa:                         Městský úřad, Krajířova 27, 380 13 Dačice I

Předseda svazku je statutárním orgánem, zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem, v době nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda svazku.

Předseda svazku:          Rudolf Hájek, starosta města Dačic

Místopředseda svazku: Josef Rod, starosta obce Studená

Předmět činnosti: svazek ochraňuje a prosazuje společné zájmy a zájmy svých členů při řešení společných otázek rozvoje s tím, že předmětem činnosti svazku mohou být zejména:

- úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, sportu, rekreace a využití volného času, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, podpory podnikání,

- zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,

- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,

- zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,

- úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související s přestavbou vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.

Zakladatelskou smlouvu podepsali starostové níže uvedených měst a obcí.

V Dačicích dne 1. 7. 2004

 

Dokumenty

ADRESA

Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice

IČO: 71223649
číslo účtu: 5978856309/0800
ID datové schránky: jmniwat

KALENDÁŘ

Po Út St Čt So Ne
26
3
27
4
28
3
29
4
1
3
2
3
3
3
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
8
10
4
11
4
12
6
13
4
14
5
15
6
16
6
17
5
18
4
19
5
20
4
21
5
22
5
23
5
24
5
25
4
26
6
27
4
28
5
29
4
30
6
31
4

AKTUÁLNÍ POČASÍ

dnes, pondělí 4. 3. 2024
slabý déšť 9 °C 4 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 9/6 °C
středa 6. 3. déšť se sněhem 6/0 °C
čtvrtek 7. 3. mírné sněžení 2/-2 °C

MAPA

Mapka

NÁVŠTĚVNOST

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů