Mikroregion Dačicko
Dačicko Mikroregion

SWOT analýza

Silné stránky:

 • zachovalá příroda a krajina, řeka Dyje
 • možné využití kulturně historické osy Telč – Dačice – Slavonice v návaznosti na přírodní parky
 • vhodné přírodní podmínky pro zemědělství, lesnictví a rybářství
 • existence regionálního centra Dačice
 • vyznačená síť cyklistických tras - cyklotrasa Greenways
 • dlouhodobé partnerství a sousedství s Dolním Rakouskem
 • nižší průměrný věk obyvatel
 • funkční odpadové hospodářství
 • možnosti pro rozvoj kultury a sportu (Dačice, Slavonice)
 • existence identity mikroregionu vedoucího ke vzájemné spolupráci obcí v oblasti cestovního ruchu, školství, zdravotnictví, sociálních služeb, dopravní obslužnosti apod.

Slabé stránky:

 • nevýhodná poloha na okraji Jihočeského kraje
 • špatná kvalita místních komunikací a silnic II. a III. třídy
 • nedostatečná spolupráce mezi samosprávou a podnikateli
 • nedostatečný management mikroregionu
 • krátká historie sdružení obcí, horší výsledky v čerpání dotací
 • v regionu není prozatím plně využívána iniciativa LEADER
 • značné rozdíly mezi centrem a malými obcemi v mikroregionu
 • vysoký podíl neobydlených nebo částečně využívaných budov v obcích bývalého hraničního pásma
 • vysoký podíl zaměstnanosti v primárním sektoru, zejména zemědělství
 • nízký stupeň využití moderních komunikačních technologií

Příležitosti:

 • plné využití metody LEADER
 • silniční a železniční propojení s Dolním Rakouskem (Slavonice – Fratres)
 • napojení obyvatel na veřejný vodovod a kanalizaci v místních částech a obcích
 • využití atraktivního přírodního prostředí pro venkovskou turistiku v malých obcích (v návaznosti na kulturní atraktivitu Dačic a Slavonic)
 • zvýšené využití dotačních zdrojů EU a státu
 • rozvoj přeshraniční spolupráce – blízká hranice s Rakouskem
 • diversifikace činnosti zemědělských podniků
 • lepší využití regionálního managementu
 • možné využití starých zemědělských areálů
 • využití objektů v majetku obcí pro potřeby cestovního ruchu nebo podnikání (např. staré objekty škol)
 • větší zapojení obcí mikroregionu do Programu obnovy venkova a jeho soutěže Vesnice roku s následným využitím získaných finančních prostředků pro cíle POV

Ohrožení:

 • nižší zájem investorů kvůli špatnému dopravnímu napojení
 • vysoká míra zornění, nebezpečí zvýšené eroze půdy v důsledku intenzivního hospodaření zemědělců
 • nízká podpora zemědělců ze strany státu a z ní vyplývající snižování počtu zaměstnanců a zvyšování nezaměstnanosti v regionu
 • absence středního vzdělání technického směru, chybí vyšší odborné školy
 • problémy s naplněním kapacity mateřských školek a základních škol v obcích – jejich uzavírání
 • neřešení otázek spojených s čistotou vod a ovzduší vedoucí k uplatnění sankcí vůči zdrojům znečištění
 • pokračující vysoká závislost obcí na regionálním centru Dačice – zaměstnanost, sociální a zdravotní vybavenost
 • útlum školství a dalších oblastí, které se mohou negativně promítnout do běžného chodu obcí a jejich rozpočtů

Dokumenty

ADRESA

Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice

IČO: 71223649
číslo účtu: 5978856309/0800
ID datové schránky: jmniwat

KALENDÁŘ

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
3
29
2
30
1
1
2
2
4
3
4
4
4
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
5
15
4
16
2
17
2
18
2
19
2
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
4
27
3
28
4
29
3
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

AKTUÁLNÍ POČASÍ

dnes, pondělí 2. 10. 2023
polojasno 23 °C 11 °C
úterý 3. 10. slabý déšť 26/12 °C
středa 4. 10. slabý déšť 16/10 °C
čtvrtek 5. 10. polojasno 16/7 °C

MAPA

Mapka

NÁVŠTĚVNOST

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů